• |
  • Meniny má:Urban

Aktuality a oznamy

Matematická súťaž

bude 19.5.2015 od 11,40 do 13,20 hod. v učebni číslo 27

Harmonogram PČOZ MS 2015 - V.NA, IV.A, IV.BA (TU)

Výsledky PS 14.5.2015

Zoznam kódov žiakov, ktorí úspešne vykonali prijímacie skúšky do študijného odboru dňa 14.5.2015

OZNÁMEMIE - Zápis

Zápis prijatých žiakov na študijný odbor 2697 K mechanik - elektrotechnik sa uskutoční dňa 25. mája 2015 od 8:00 hod. - 15:00 hod. na personálnom oddelení SOŠ dopravnej, Konštantínova ul. č. 2

Výsledky PS 11.5.2015

Zoznam kódov úspešných riešiteľov úloh na prijímacích skúškach dňa 11.5.2015:

Súťaž z predpisov BOZP 2015 - 41. ročník, v Tatranskej Lomnici

Účasť našich žiakov na celoštátnom kole 41. ročníka súťaže z predpisov BOZP 2015

English projects competition-súťaž anglických projektov

English projects competition, súťaž anglických projektov - školské kolo

Futsal - Pohár Dekana FVT

Vyhodnotenie školského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín

Ročníkový projekt 2015-2493 L predaj a servis vozidiel-1.ročník

Manuál pre písanie ročníkového projektu určený žiakom 1. ročníka nadstavbového štúdia študijného odboru 2493 L predaj a servis vozidiel

Prijímacie skúšky a prijímacie konanie do 1.roč. - Nadstavba

Prijímacie skúšky a prijímacie konanie do 1.ročníkov nadstavbového štúdia v školskom roku 2015/2016 + prihláška NŠ

Krajské kolo SOČ

Prijímacie skúšky a prijímacie konanie do 1.ročníkov

Prijímacie skúšky a prijímacie konanie do 1.ročníkov študijného a učebného odboru štúdia v školskom roku 2015/2016 na SOŠ dopravnej, Konštantínova 2, Prešov

AUTOOPRAVÁR JUNIOR CASTROL 2015

Naši pedagógovia navštívili Viedeň v rámci projektu ŠIOV - RSOV

Praktická časť odbornej zložky MS šk. rok 2014/2015

Pokyny pri písaní projektov - praktická časť odborne zložky maturitnej skúšky v šk. r 2014/2015

Vyhodnotenie podujatia Burza informácií

Burza informácií

Nové Informácie

INFO leták + PREHĽAD ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV

Odborná exkurzia pre žiakov našej školy

Dňa 17. 10. 2014 sa uskutočnila exkurzia našich žiakov na 21. ročník autosalónu v Nitre pod vedením majstrov odborného výcvikuSOŠ dopravná organizuje odbornú exkurziu pre žiakov našej školy AUTOSALÓN AUTOSHOW NITRA 2014

Stredoškolská odborná činnosť - SOČ

SOČ rozvíja talent nadaných študentov, ktorí môžu ukázať, čo sa v nich skrýva. Vytvoria niečo nové alebo vylepšia niečo v čom sa dobre vyznajú, čo ich zaujíma, čomu sa venujú. ...

MATURITA 2015 – základné informácie:

Organizáciu maturitnej skúšky v školskom rohu 2014/2015 upravuje zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z.z. ...

GOERUDIO