• |
  • Meniny má:Valér

Aktuality a oznamy

Školské kolo z predpisov BOZP

Dňa 27. 4. 2015 sa v prednáškovej miestnosti na Duklianskej ulici v Prešove uskutoční už 4. ročník súťaže žiakov našej školy z predpisov BOZP. Traja najlepší súťažiaci postúpia do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční v dňoch 5. - 6. 5. 2015 v Tatranskej Lomnici.

Ročníkový projekt 2015-2493 L predaj a servis vozidiel-1.ročník

Manuál pre písanie ročníkového projektu určený žiakom 1. ročníka nadstavbového štúdia študijného odboru 2493 L predaj a servis vozidiel

OZNAM PRE RODIČOV

Najbližšie rodičovské združenie sa uskutoční 22.4.2015 o 15.30 hod. v priestoroch školy na Konštantínovej ulici.

Prijímacie skúšky a prijímacie konanie do 1.roč. - Nadstavba

Prijímacie skúšky a prijímacie konanie do 1.ročníkov nadstavbového štúdia v školskom roku 2015/2016 + prihláška NŠ

Krajské kolo SOČ

Prijímacie skúšky a prijímacie konanie do 1.ročníkov

Prijímacie skúšky a prijímacie konanie do 1.ročníkov študijného a učebného odboru štúdia v školskom roku 2015/2016 na SOŠ dopravnej, Konštantínova 2, Prešov

AUTOOPRAVÁR JUNIOR CASTROL 2015

Naši pedagógovia navštívili Viedeň v rámci projektu ŠIOV - RSOV

Praktická časť odbornej zložky MS šk. rok 2014/2015

Pokyny pri písaní projektov - praktická časť odborne zložky maturitnej skúšky v šk. r 2014/2015

Vyhodnotenie podujatia Burza informácií

Burza informácií

Nové Informácie

INFO leták + PREHĽAD ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV

Obvodné kolo vo futsale

Dňa 19.11.2014 sa v bývalej hádzanárskej športovej hale na Baštovej ulici uskutočnilo obvodné kolo stredných škôl vo futsale.

Streľba zo vzduchovky

Európsky deň rodičov a školy 2014

Dňa 29. októbra 2014 sa v priestoroch SOŠ dopravnej uskutočnil Európsky deň rodičov a školy (EDRaŠ). Naša škola pripravila pre našich žiakov rôzne športové disciplíny, prednášku na tému ,,Výchova k manželstvu a rodičovstvu“, resp. deň otvorených dverí našej knižnice. Rodičovské združenie prispelo na tento deň 150 eurami, za ktoré boli zakúpené jednotlivé ceny pre našich žiakov, resp. pohostenie pre výchovných poradcov, ktorí v tento deň našu školu navštívili.

Odborná exkurzia pre žiakov našej školy

Dňa 17. 10. 2014 sa uskutočnila exkurzia našich žiakov na 21. ročník autosalónu v Nitre pod vedením majstrov odborného výcvikuSOŠ dopravná organizuje odbornú exkurziu pre žiakov našej školy AUTOSALÓN AUTOSHOW NITRA 2014

Cezpoľný beh vyhodnotenie

Stredoškolská odborná činnosť - SOČ

SOČ rozvíja talent nadaných študentov, ktorí môžu ukázať, čo sa v nich skrýva. Vytvoria niečo nové alebo vylepšia niečo v čom sa dobre vyznajú, čo ich zaujíma, čomu sa venujú. ...

MATURITA 2015 – základné informácie:

Organizáciu maturitnej skúšky v školskom rohu 2014/2015 upravuje zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z.z. ...

Otvorenie školského roku 2014/2015

Dňa 2. septembra 2014 o 9:00 sa na školskom dvore uskutočnilo slávnostné otvorenie nového školského roku.

GOERUDIO