• |
  • Meniny má:Soňa

Aktuality a oznamy

Prijímacie skúšky a prijímacie konanie do 1.ročníkov

Prijímacie skúšky a prijímacie konanie do 1.ročníkov študijného a učebného odboru štúdia v školskom roku 2017/2018 na SOŠ dopravnej, Konštantínova 2, Prešov

Stredoškolská odborná činnosť - SOČ

Život v školskej posilňovni

Silový päťboj – školské kolo

Školské kolo súťaže Junior Castrol 2017

Vianočný turnaj v pretláčaní rukou

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

Obvodné kolo vo futsale

Streľba zo vzduchovky

Európsky deň rodičov a školy

Školská exkurzia žiakov II. B triedy

Školské kolo súťaže „Zisti, na čo máš“

Praktická časť odbornej zložky MS šk. rok 2016/2017

AUTOSALÓN – AUTOSHOW NITRA 2016

SOČ - Stredoškolská odborná činnosť - 39. ročník

O R G A N I Z A Č N O – T E C H N I C K É P O K Y N Y pre zabezpečenie 39. ročníka súťaže Stredoškolská odborná činnosť

Zoznam žiakov 1. ročníkov v šk. r. 2016/2017

Otvorenie nového školského roku 2016/2017

Dňa 5. septembra 2016 o 9:00 hod. sa na školskom dvore (SOŠ dopravná, Konštantínova2) uskutočni slávnostné otvorenie nového školského roku.

Výsledné poradie žiakov

Výsledné poradie žiakov po úspešnom zvládnutí prijímacích skúšok v 1.a 2.termíne

Prijímacie skúšky do 1. ročníka - 2. kolo

Kódy úspešných riešiteľov prijímacej skúšky odboru 2697 K mechanik elektrotechnik dňa 12.5.2016 na SOŠ dopravnej, Konštantínova 2 ,Prešov

Prijímacie skúšky do 1. ročníka - 1. kolo

Kódy úspešných riešiteľov prijímacej skúšky odboru 2697 K mechanik elektrotechnik dňa 9.5.2016 na SOŠ dopravnej, Konštantínova 2 ,Prešov

Súťaž v poskytovaní prvej pomoci

42. ročník súťaže žiakov SOŠ z predpisov BOZP

Kráľ trestných hodov 2016

Súťaž anglických projektov-English projects competition

Súťaž anglických projektov-English projects competition

Olympiáda ľudských práv

Ročníkový projekt 2016 - predaj a servis vozidiel-1.ročník

Manuál pre písanie ročníkového projektu určený žiakom 1. ročníka nadstavbového štúdia študijného odboru 2493 L predaj a servis vozidiel

AUTOOPRAVÁR JUNIOR CASTROL 2016 - Vyhodnotenie

Odborná exkurzia v závode KIA MOTORS

Stredná odborná škola dopravná prijala nových dopravákov

Kvíz k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra

Gaudeamus igitur...

Stolný tenis

Súťaž zo slovenského jazyka a literatúry

21. Silná ruka stredoškolákov

Moderné vzdelávanie – SOŠ Dopravná v Prešove

Volejbalový turnaj stredných škôl

Vyhodnotenie podujatia Burza informácií 2015

Nové Informácie

INFO leták + PREHĽAD ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV

Vyhodnotenie súťaže z predmetu matematika

Futsal - Pohár Dekana FVT

Naši pedagógovia navštívili Viedeň v rámci projektu ŠIOV - RSOV

GOERUDIO