• |
  • Meniny má:Juraj

Aktuality a oznamy

Školské kolo súťaže žiakov z predpisov BOZP

Dňa 31. 3. 2014 sa v priestoroch praktického vyučovania na Duklianskej ul. konala súťaž z predpisov BOZP.

Prijímacie skúšky a prijímacie konanie do 1.ročníkov

Prijímacie skúšky a prijímacie konanie do 1.ročníkov v školskom roku 2014/2015 na SOŠ dopravnej, Konštantínova 2, Prešov

Súťaž AUTOOPRAVÁR JUNIOR CASTROL 2014

Dňa 27. 3. 2014 sa v priestoroch SOŠ dopravnej na Duklianskej ulici uskutoční oblastné kolo Autoopravár Junior Castrol 2014.

Manuál pre písanie ročníkového projektu

Manuál pre písanie ročníkového projektu určený žiakom 1. ročníka nadstavbového štúdia študijného odboru 2493 L predaj a servis vozidiel

Odborná exkurzia - Slovenská pošta Prešov

MATURITA 2014 - základné informácie

Organizáciu maturitnej skúšky v školskom rohu 2013/2014 upravuje zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2013 Z.z., vyhláška č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na SŠ v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 319/2008 Z.z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov. ...

Poskytovanie I. pomoci

Dňa 20. 1. 2014 sa pre žiakov na úseku praktického vyučovania v spoločenskej miestnosti uskutočnila prednáška zo SČK na tému Laické poskytovanie I. pomoci....

Prehľad študijných a učebných odborov v šk. r. 2014/2015

Praktická časť odbornej zložky MS šk. rok 2013/2014

Témy a pokyny pri písaní projektov - praktická časť odborne zložky maturitnej skúšky v šk. r 2013/2014

Cezpoľný beh

Dňa 2.10.2013 sa v areáli ZŠ Šmeralovej uskutočnilo obvodné kolo stredných škôl v súťaži cezpoľný beh. Našu školu reprezentovali títo žiaci: Martin Tomáš z I.C, Šimon Vatycha z IV.BA, Dominik Sedlák z IV.BA.

Futsal

Dňa 13.11.2013 sa v bývalej hádzanárskej športovej hale na Baštovej ulici uskutočnilo obvodné kolo stredných škôl vo futsale. SOŠ dopravná sa ocitla v skupine D v spoločnosti týchto škôl: Gymnázium PP Gojdiča, Elba, SŠ Ľ.Podjavorinskej, Gymnázium sv.Moniky

Stolný tenis

Dňa 14.11.2013 sa v telocvični ZŠ Sibírskej uskutočnilo obvodné kolo stredných škôl v stolnom tenise. Tejto súťaže sa zúčastnilo 15 družstiev, ktoré boli rozdelené do 5 skupín. SOŠ dopravná súťažila v E- skupine spolu s Gymnáziom PP Gojdiča a SOA Petrovianskou o dve postupujúce miesta. Postúpiť sa nám po prehre s SOA Petrovianskou a výhre nad Gymnáziom PP Gojdiča nakoniec podarilo. V boji o štvrťfinále sme narazili na ťažkého súpera SOŠ technickú, ktorá neponechala nič na náhodu a náš tím porazila.

Olympiáda v anglickom jazyku - VYHODNOTENIE

10. decembra 2013 sa v spoločenskej miestnosti SOŠ dopravnej uskutočnilo školské kolo súťaže OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU. Súťaž sa na našej škole uskutočnila po tretíkrát a stretla sa so záujmom žiakov zo študijných aj ušebných odborov. Školského kola sa zúčastnilo 18 súťažiacich zo všetkých ročníkov.

Florbalový turnaj žiakov stredných škôl

Dňa 18. 11. 2013 sa žiaci našej školy zúčastnili na Florbalovom turnaji žiakov stredných škôl, ktorý sa konal na Spojenej škole Ľudmily Podjavorinskej v Prešove. ...

Silná ruka stredoškoláka

Dňa 15.11.2013 sa naša škola SOŠ dopravná zapojila do celoslovenskej súťaže silná ruka stredoškoláka. Prvé obvodné kolo sa konalo na našej škole. Účasť školského kola bola veľmi rozsiahla, zúčastnili sa jej žiaci všetkých ročníkov.

Európsky deň rodičov a školy

Dňa 29. 10. 2013 sa na našej škole uskutočnil EDRaŠ - európsky deň rodičov a školy. Úvodný nástup žiakov sa uskutočnil na školskom dvore a po slávnostnom otvorení pána riaditeľa Mgr. Jozefa Labanca a príhovore koordinátora dňa Mgr. Daniela Lacka boli žiaci rozdelení na jednotlivé stanovištia, na ktoré sa dobrovoľne prihlásili.

Odborná exkurzia v automobilovom závode Volkswagen Bratislava

V dňoch 14.-15.10.2013 sa žiaci študijného odboru komerčný pracovník v doprave zúčastnili na zaujímavej dvojdňovej odbornej exkurzii v hlavnom meste Bratislava, kde mali možnosť navštíviť automobilku Volkswagen, Technické múzeum dopravy a Bratislavský hrad. Žiaci sa vrátili plní bohatých zážitkov.

Autosalón Autoshow Nitra 2013

Dňa 4. 10. 2013 sa uskutočnila exkurzia našich žiakov na autosalón v Nitre pod vedením Ing. Miroslava Adamuščina, Ing. Ondreja Konturu a majstrov odborného výcviku Mgr. Antona Szaba a Bc. Jána Spišáka. Na exkurzii sa zúčastnilo okolo 80 žiakov. Autobus odchádzal zo školy už o piatej ráno, takže žiaci si museli dosť privstať.

Beh mladých slovanov

Dňa 8. 9. 2013 sa žiaci našej školy po druhýkrát zúčastnili na šiestom ročníku Behu mladých Slovanov. Otvorenie akcie bolo o 8:00 na Hlavnej ulici v Prešove. Naša trojčlenná výprava žiakov v podaní Marek Košč z III. A, Dominik Sedlák a Šimon Vatycha z IV. BA bežala z centra mesta, cez Rusínsku ulicu na Solivar, ...

Stredoškolská odborná činnosť - SOČ 2013/2014

Školské kolo SOČ 2013/2014 SOČ rozvíja talent nadaných študentov, ktorí môžu ukázať, čo sa v nich skrýva. Vytvoria niečo nové alebo vylepšia niečo v čom sa dobre vyznajú, čo ich zaujíma, čomu sa venujú. ...

Nové Informácie + Nový Info leták

INFO leták + PREHĽAD ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV