• |
  • Meniny má:Ferdinand

Aktuality a oznamy

Maturitný rozpis ústnej formy v šk. roku 2015/2016

Harmonogram PČOZ MS v šk. roku 2015/2016

Výsledné poradie žiakov

Výsledné poradie žiakov po úspešnom zvládnutí prijímacích skúšok v 1.a 2.termíne

Prijímacie skúšky do 1. ročníka - 2. kolo

Kódy úspešných riešiteľov prijímacej skúšky odboru 2697 K mechanik elektrotechnik dňa 12.5.2016 na SOŠ dopravnej, Konštantínova 2 ,Prešov

Prijímacie skúšky do 1. ročníka - 1. kolo

Kódy úspešných riešiteľov prijímacej skúšky odboru 2697 K mechanik elektrotechnik dňa 9.5.2016 na SOŠ dopravnej, Konštantínova 2 ,Prešov

Súťaž v poskytovaní prvej pomoci

42. ročník súťaže žiakov SOŠ z predpisov BOZP

Kráľ trestných hodov 2016

Súťaž anglických projektov-English projects competition

Súťaž anglických projektov-English projects competition

Olympiáda ľudských práv

Ročníkový projekt 2016 - predaj a servis vozidiel-1.ročník

Manuál pre písanie ročníkového projektu určený žiakom 1. ročníka nadstavbového štúdia študijného odboru 2493 L predaj a servis vozidiel

AUTOOPRAVÁR JUNIOR CASTROL 2016 - Vyhodnotenie

Školské kolo v silovom päťboji

Odborná exkurzia v závode KIA MOTORS

Praktická časť odbornej zložky MS šk. rok 2015/2016

Pokyny pri písaní projektov - praktická časť odborne zložky maturitnej skúšky v šk. r 2015/2016

Stredná odborná škola dopravná prijala nových dopravákov

Kvíz k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

Gaudeamus igitur...

Stolný tenis

Súťaž zo slovenského jazyka a literatúry

21. Silná ruka stredoškolákov

Moderné vzdelávanie – SOŠ Dopravná v Prešove

Volejbalový turnaj stredných škôl

SOČ - Stredoškolská odborná činnosť - 38. ročník

O R G A N I Z A Č N O – T E C H N I C K É P O K Y N Y pre zabezpečenie 38. ročníka súťaže Stredoškolská odborná činnosť

AUTOSALÓN – AUTOSHOW NITRA 2015

Vyhodnotenie podujatia Burza informácií 2015

Nové Informácie

INFO leták + PREHĽAD ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV

Vyhodnotenie súťaže z predmetu matematika

Futsal - Pohár Dekana FVT

Naši pedagógovia navštívili Viedeň v rámci projektu ŠIOV - RSOV

GOERUDIO