• |
  • Meniny má:Aurel

Aktuality a oznamy

Odborná exkurzia pre žiakov našej školy

SOŠ dopravná organizuje odbornú exkurziu pre žiakov našej školy AUTOSALÓN AUTOSHOW NITRA 2014

Stredoškolská odborná činnosť - SOČ

SOČ rozvíja talent nadaných študentov, ktorí môžu ukázať, čo sa v nich skrýva. Vytvoria niečo nové alebo vylepšia niečo v čom sa dobre vyznajú, čo ich zaujíma, čomu sa venujú. ...

MATURITA 2015 – základné informácie:

Organizáciu maturitnej skúšky v školskom rohu 2014/2015 upravuje zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z.z. ...

Zaujímavosti z klasifikácie v školskom roku 2013/2014

Vyhodnotenie súťaže z predmetu matematika

Matematická súťaž bola dňa 20. 05. 2014. Zúčastnilo sa jej 13 žiakov z I. B, II. B, II. A, III. A a III. BA triedy. Žiaci mali vyriešiť 4 úlohy písomnou formou. ...

GOERUDIO

Výsledky prijímacích skúšok 2. termín (TU)

Poradie na základe výsledkov PS 15.5.2014

Výsledky prijímacích skúšok (TU)

Poradie na základe výsledkov PS 12.5.2014

Obvodné kolo vo futbale

Prijímacie skúšky a prijímacie konanie do 1.ročníkov nadstavbové

Prijímacie skúšky a prijímacie konanie do 1.ročníkov nadstavbového štúdia v školskom roku 2014/2015 (TU)

Mladý tvorca 2014

Dňa 29. 4. 2014 sa uskutočnila exkurzia našich žiakov na výstavu "Mladý tvorca 2014" v Nitre. Autobus odchádzal od školy už o 5:00 hod. dňa 29.4.2014.

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

Súťaž silná ruka

Školské kolo súťaže žiakov z predpisov BOZP

Dňa 31. 3. 2014 sa v priestoroch praktického vyučovania na Duklianskej ul. konala súťaž z predpisov BOZP.

Súťaž AUTOOPRAVÁR JUNIOR CASTROL 2014

Dňa 27. 3. 2014 sa v priestoroch SOŠ dopravnej na Duklianskej ulici uskutoční oblastné kolo Autoopravár Junior Castrol 2014.

Odborná exkurzia - Slovenská pošta Prešov

MATURITA 2014 - základné informácie

Organizáciu maturitnej skúšky v školskom rohu 2013/2014 upravuje zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2013 Z.z., vyhláška č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na SŠ v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 319/2008 Z.z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov. ...

Poskytovanie I. pomoci

Dňa 20. 1. 2014 sa pre žiakov na úseku praktického vyučovania v spoločenskej miestnosti uskutočnila prednáška zo SČK na tému Laické poskytovanie I. pomoci....

Prehľad študijných a učebných odborov v šk. r. 2014/2015

Cezpoľný beh

Dňa 2.10.2013 sa v areáli ZŠ Šmeralovej uskutočnilo obvodné kolo stredných škôl v súťaži cezpoľný beh. Našu školu reprezentovali títo žiaci: Martin Tomáš z I.C, Šimon Vatycha z IV.BA, Dominik Sedlák z IV.BA.

Futsal

Dňa 13.11.2013 sa v bývalej hádzanárskej športovej hale na Baštovej ulici uskutočnilo obvodné kolo stredných škôl vo futsale. SOŠ dopravná sa ocitla v skupine D v spoločnosti týchto škôl: Gymnázium PP Gojdiča, Elba, SŠ Ľ.Podjavorinskej, Gymnázium sv.Moniky

Stolný tenis

Dňa 14.11.2013 sa v telocvični ZŠ Sibírskej uskutočnilo obvodné kolo stredných škôl v stolnom tenise. Tejto súťaže sa zúčastnilo 15 družstiev, ktoré boli rozdelené do 5 skupín. SOŠ dopravná súťažila v E- skupine spolu s Gymnáziom PP Gojdiča a SOA Petrovianskou o dve postupujúce miesta. Postúpiť sa nám po prehre s SOA Petrovianskou a výhre nad Gymnáziom PP Gojdiča nakoniec podarilo. V boji o štvrťfinále sme narazili na ťažkého súpera SOŠ technickú, ktorá neponechala nič na náhodu a náš tím porazila.

Olympiáda v anglickom jazyku - VYHODNOTENIE

10. decembra 2013 sa v spoločenskej miestnosti SOŠ dopravnej uskutočnilo školské kolo súťaže OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU. Súťaž sa na našej škole uskutočnila po tretíkrát a stretla sa so záujmom žiakov zo študijných aj ušebných odborov. Školského kola sa zúčastnilo 18 súťažiacich zo všetkých ročníkov.

Florbalový turnaj žiakov stredných škôl

Dňa 18. 11. 2013 sa žiaci našej školy zúčastnili na Florbalovom turnaji žiakov stredných škôl, ktorý sa konal na Spojenej škole Ľudmily Podjavorinskej v Prešove. ...

Európsky deň rodičov a školy

Dňa 29. 10. 2013 sa na našej škole uskutočnil EDRaŠ - európsky deň rodičov a školy. Úvodný nástup žiakov sa uskutočnil na školskom dvore a po slávnostnom otvorení pána riaditeľa Mgr. Jozefa Labanca a príhovore koordinátora dňa Mgr. Daniela Lacka boli žiaci rozdelení na jednotlivé stanovištia, na ktoré sa dobrovoľne prihlásili.

Odborná exkurzia v automobilovom závode Volkswagen Bratislava

V dňoch 14.-15.10.2013 sa žiaci študijného odboru komerčný pracovník v doprave zúčastnili na zaujímavej dvojdňovej odbornej exkurzii v hlavnom meste Bratislava, kde mali možnosť navštíviť automobilku Volkswagen, Technické múzeum dopravy a Bratislavský hrad. Žiaci sa vrátili plní bohatých zážitkov.

Beh mladých slovanov

Dňa 8. 9. 2013 sa žiaci našej školy po druhýkrát zúčastnili na šiestom ročníku Behu mladých Slovanov. Otvorenie akcie bolo o 8:00 na Hlavnej ulici v Prešove. Naša trojčlenná výprava žiakov v podaní Marek Košč z III. A, Dominik Sedlák a Šimon Vatycha z IV. BA bežala z centra mesta, cez Rusínsku ulicu na Solivar, ...

Nové Informácie + Nový Info leták

INFO leták + PREHĽAD ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV