• |
  • Meniny má:Natália

Aktuality a oznamy

O Z N Á M E N I E - Tlačivá na sociálne štipendium

Tlačivá na sociálne štipendium pre I. polrok v školskom roku 2015/2016 je potrebné si vyzdvihnúť na personálnom oddelení a spolu s dokladmi + vysvedčenie z predchádzajúceho ročníka (žiaci I. ročníkov doložia kópiu vysvedčenia z 9. ročníka ZŠ) odovzdať v termíne do 25. septembra 2015.

Naši pedagógovia navštívili Viedeň v rámci projektu ŠIOV - RSOV

Nové Informácie

INFO leták + PREHĽAD ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV

GOERUDIO