• |
  • Meniny má:Gustáv

Aktuality a oznamy

Prijímacie skúšky a prijímacie konanie do 1.ročníkov

Prijímacie skúšky a prijímacie konanie do 1.ročníkov študijného a učebného odboru štúdia v školskom roku 2015/2016 na SOŠ dopravnej, Konštantínova 2, Prešov

Vyhodnotenie súťaže z predmetu matematika

Výsledky PS 14.5.2015

Zoznam kódov žiakov, ktorí úspešne vykonali prijímacie skúšky do študijného odboru dňa 14.5.2015

Výsledky PS 11.5.2015

Zoznam kódov úspešných riešiteľov úloh na prijímacích skúškach dňa 11.5.2015:

Súťaž z predpisov BOZP 2015 - 41. ročník, v Tatranskej Lomnici

Účasť našich žiakov na celoštátnom kole 41. ročníka súťaže z predpisov BOZP 2015

English projects competition-súťaž anglických projektov

English projects competition, súťaž anglických projektov - školské kolo

Futsal - Pohár Dekana FVT

Vyhodnotenie školského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín

Ročníkový projekt 2015-2493 L predaj a servis vozidiel-1.ročník

Manuál pre písanie ročníkového projektu určený žiakom 1. ročníka nadstavbového štúdia študijného odboru 2493 L predaj a servis vozidiel

Prijímacie skúšky a prijímacie konanie do 1.roč. - Nadstavba

Prijímacie skúšky a prijímacie konanie do 1.ročníkov nadstavbového štúdia v školskom roku 2015/2016 + prihláška NŠ

Krajské kolo SOČ

AUTOOPRAVÁR JUNIOR CASTROL 2015

Naši pedagógovia navštívili Viedeň v rámci projektu ŠIOV - RSOV

Praktická časť odbornej zložky MS šk. rok 2014/2015

Pokyny pri písaní projektov - praktická časť odborne zložky maturitnej skúšky v šk. r 2014/2015

Vyhodnotenie podujatia Burza informácií

Burza informácií

Nové Informácie

INFO leták + PREHĽAD ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV

Odborná exkurzia pre žiakov našej školy

Dňa 17. 10. 2014 sa uskutočnila exkurzia našich žiakov na 21. ročník autosalónu v Nitre pod vedením majstrov odborného výcvikuSOŠ dopravná organizuje odbornú exkurziu pre žiakov našej školy AUTOSALÓN AUTOSHOW NITRA 2014

Stredoškolská odborná činnosť - SOČ

SOČ rozvíja talent nadaných študentov, ktorí môžu ukázať, čo sa v nich skrýva. Vytvoria niečo nové alebo vylepšia niečo v čom sa dobre vyznajú, čo ich zaujíma, čomu sa venujú. ...

MATURITA 2015 – základné informácie:

Organizáciu maturitnej skúšky v školskom rohu 2014/2015 upravuje zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z.z. ...

GOERUDIO